Puhutaan digitaalisista rajoista.

Kuva: Liina Aalto-Setälä

“Kumppanini sanoo, että vietän ihan liikaa aikaa chattaillen ystävieni kanssa.”

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen myötä syntyneet poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet myös siihen, millä tavoin ystäviin ja läheisiin pidetään yhteyttä. Viestittelyn, soittelun, videopuheluiden ja sosiaalisen median rooli on korostunut sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. 

Yhteinen koti tai parisuhde ei tarkoita sitä, että myös yhteydenpitoon ja somen käyttöön liittyvät päätökset olisivat yhteisiä. Jokaisella on itse oikeus päättää, kenen kanssa pitää yhteyttä ja kuinka usein. Kun joku pyrkii vaikuttamaan toimintaasi ja valintoihisi painostamalla, syyllistämällä, uhkailulla tai pakottamalla, on silloin kyse kontrolloinnista. Kontrollointi on henkistä väkivaltaa. Kontrollointi parisuhteessa alkaa monesti pieninä, palveluksenomaisina tai viattomilta tuntuvina pyyntöinä.

“Vietät ihan liikaa aikaa chattaillen sun ystäville – miksi et oo enemmän mun kanssa?”

Ihmiselle on luontaista toimia niin, että pyrkii mukailemaan itselleen tärkeän ihmisen toiveita, eikä pyynnöissä aluksi välttämättä tunnukaan olevan mitään huolta herättävää. On hyvä pysähtyä pohtimaan parisuhteen tilaa, jos huomaa tuntevansa syyllisyyttä yhteydenpitämisestä ystäviin, sosiaalisen median käytöstään tai muusta toiminnastaan. 

Sinulla on oikeus ihmissuhteidesi ylläpitämiseen sekä sosiaalisen median ja muiden yhteydenpitovälineiden käyttöön niin kauan, kun se ei vahingoita muita ihmisiä. Myös poissaolo somesta on valinta, jonka voit niin halutessasi tehdä vain sinä itse. 

Suosittelemme lämpimästi omien kokemusten ja ajatusten jakamista esimerkiksi luotetun ystävän kanssa. Voit aina myös ottaa yhteyttä Naisten Linjaan sellaisella tavalla, joka sinusta tuntuu hyvältä. Jokaisella on oikeus omiin digitaalisiin rajoihin.

“Kumppanini julkaisee meistä kuvia somessa, vaikka en ole valmis.” LHBTQ+

On ymmärrettävää, että ihastunut ihminen haluaa julistaa onneaan läheisilleen ja julkaista kuvia kumppanistaan somessa. Niin sateenkaari- kuin heterosuhteissa tulee kuitenkin kunnioittaa kumppanin rajoja sen suhteen, mitä suhteesta julkaisee netissä. On tärkeää kysyä lupa ennen kuin lataa kuvan toisesta ihmisestä nettiin.

LHBTQ+ suhteessa tulee olla erityisen varovainen sen suhteen, ettei tule paljastaneeksi kumppanin seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä vasten hänen tahtoaan muille ihmisille. Tätä kutsutaan termillä outing. Ihminen saattaa haluta pitää identiteettinsä salaisuutena lukemattomista eri syistä, ja jokaisella on oikeus itse valita, mikä on heille paras tapa elää elämäänsä. On täysin ymmärrettävää, ettet ole valmis tulemaan kaapista kaikille ympärilläsi oleville ihmisille ja yhteisöille. Vain sinä tiedät, koska on oikea aika kertoa asiasta ja kenelle.

Toimivia parisuhteita on monenlaisia. Yhteistä niille on kuitenkin se, että ne perustuvat tasavertaisuuteen ja kunnioitukseen. Kunnioitus LHBTQ+ -suhteessa on esimerkiksi sitä, että kumppanista käytetään hänen toivomaansa pronominia, häntä ei painosteta tulemaan kaapista tai kumppania ei pidetä vähemmän “aitona” homona, lesbona tai transihmisenä hänen seksuaalihistoriansa perusteella.

Onko kumppanisi julkaissut seksuaalisen suuntautumisesi paljastavia kuvia somessa, vaikka tietää, ettet ole siihen valmis? Kykenemättömyys kunnioittaa toisen rajoja on epäterveen parisuhteen hälytysmerkki. Silloin kannattaa puhua suhteen tilasta jonkun ulkopuolisen kanssa. Se voi olla esimerkiksi luotettu ystävä tai Naisten Linjan päivystäjä. Vaikka outing olisi verhoiltu hyväntahtoiselta vaikuttavaan eleeseen, kyse voi olla vallan väärinkäytöstä.

Jos taas kyse oli ajattelemattomuudesta tai väärinymmärryksestä, on tärkeää kommunikoida kumppanillesi, missä omat rajasi kulkevat kaapissa tai sen ulkopuolella olemisen suhteen. Jos sinulla on turvallinen suhde kumppaniisi, voit kertoa hänelle, miksi haluat pitää seksuaalisen suuntautumisesi ajoittain salaisuutena.

“Kumppanini haluaa määritellä, millaista materiaalia postaan sosiaaliseen mediaan suhteestamme.”

Sosiaalinen media on jokaisen oma ja henkilökohtainen toimintaympäristö siinä missä työpaikka tai kotikin. Myös somessa jokaisella on oikeus päättää itse omasta toiminnastaan ja omista rajoistaan. Sinulla on oikeus itsesi toteuttamiseen, sosiaalisten suhteidesi ylläpitämiseen ja mielipiteidesi jakamiseen niin kauan, kun ne eivät satuta muita ihmisiä. Myös poissaolo somesta on valinta, johon sinulla on oikeus ja toisaalta valinta, jonka voit tehdä vain sinä itse. Yhteinen parisuhde ei automaattisesti tarkoita yhteistä, jaettua somea. Kun joku pyrkii vaikuttamaan toimintaasi painostamalla tai pakottamalla, on kyse kontrolloinnista, joka on henkistä väkivaltaa.

Kontrollointi parisuhteessa alkaa usein pienistä, viattomilta tuntuvista pyynnöistä. On meille ihmisille luontaista pyrkiä tekemään meille tärkeän ihmisen toiveiden mukaan, eikä pyynnöissä aluksi olekaan mitään hälyttävää: kumppani saattaa vaikka pyytää postaamaan jotain parisuhteesta tai sen merkkipäivistä, tai kyseenalaistaa tarpeesi olla ex-kumppanin seuraaja eri alustoilla. Hän haluaa kaikkien tietävän, että te kaksi olette yhdessä. Jos et toimikaan hänen toiveidensa mukaan, voivat seuraukset olla esimerkiksi mökötystä, kiukunpuuskia, huutamista tai syytöksiä.

Väkivallan luonteeseen kuuluu kuitenkin se, että hiljalleen teot muuttuvat vakavammiksi. Seuraavaksi hän saattaakin jo kertoa sinulle kenen kanssa saat olla kaveri somessa tai haluta nähdä etukäteen, mitä aiot julkaista. Väkivallalle on hyvin tyypillistä, että sen kokija alkaa lopulta itse rajoittamaan omaa toimintaansa, jotta uhkaavia tilanteita ei enää syntyisi. Valitettavasti väkivalta ei kuitenkaan lopu siten: me Naisten Linjalla tiedämme, että ainoa keino lopettaa kontrolloiva ja uhkaava vallankäyttö on se, että näin toimiva henkilö tunnistaa itse oman toimintansa vahingollisuuden ja haluaa aidosti muuttaa omaa käyttäytymistään.

Jos sinusta tuntuu, että kumppanin kommentointi, tarkkailu tai painostus somesisältöjäsi kohtaan on jollain lailla ahdistavaa tai ikävää, niin tunteeseen on silloin jokin syy, jota ei edes tarvitse osata nimetä. Kaikissa parisuhteissa tulee joskus tiukkoja keskusteluita ja jopa riitoja, mutta jos huomaat pohtivasi, mitä uskallat postata seurausten pelossa, ei kyse ole riitelystä, vaan väkivallasta. Vaikka kyse on sosiaalisesta mediasta ja älylaitteista, ei se tee toiminnasta yhtään vähemmän satuttavaa. Digitaalinen väkivalta on oikeaa, haavoittavaa väkivaltaa, jolla on seurauksensa kokijan hyvinvoinnille.

Silloin kun huoli herää, on hyvä pysähtyä pohtimaan tilannetta. Sitä ei tarvitse tehdä yksin, itse asiassa asiasta puhuminen tai vaikka kirjoittaminen voi selkiyttää ajatuksia ja antaa uusia näkökulmia tilanteeseen. Suosittelemme lämpimästi kokemuksen jakamista vaikka luotetun ystävän kanssa. Voit aina myös ottaa yhteyttä Naisten Linjaan sellaisella tavalla, joka sinusta tuntuu hyvältä. Jokaisella on oikeus omiin digitaalisiin rajoihin.

“Kumppanini loukkaantuu, jos en vastaa hänen viesteihinsä, kun vietän aikaa kavereideni kanssa.”

Aluksi jatkuva viestittely, soittelu ja kiinnostuksen osoittaminen saattavat tuntua imartelevalta. On ihanaa, kun toinen huolehtii ja välittää. Intensiivinen yhteydenpito voi kuitenkin muuttua kuluttavaksi varsinkin, jos viesteihin pitää vastata samantien riidan tai mykkäkoulun pelossa. Nykypäivänä esimerkiksi WhatsAppin ja Messengerin lukukuittaukset ja tieto käyttäjän paikallaolosta saattavat ruokkia mustasukkaisen kumppanin epäluuloisuutta. Kumppani voi selittää teknologian välityksellä tapahtuvaa kontrollointia myös huolenpidolla: “haluan vain tietää missä olet ja ettei sinulle ole sattunut mitään”.

Parisuhteessa on oikeus omaan aikaan ja tilaan. Kenenkään ei tarvitse olla jatkuvasti tavoitettavissa tai raportoida menemisiään. On myös täysin ok laittaa puhelin äänettömälle tai olla kokonaan tavoittamattomissa. Jokaisella on oikeus itse päättää missä ja kenen kanssa aikaa viettää ilman pelkoa, että kumppani suuttuu. Sinulla saa olla salaisuuksia myös parisuhteessa. Jos olet esimerkiksi luvannut viedä ystäväsi sairaalaan ja hän haluaa pitää asian teidän välisenä, ei sinun tarvitse kertoa asiasta kumppanillesi. Tasavertaisessa parisuhteessa molemmat kunnioittavat toisen oikeutta elää omannäköistä elämää ja vaalia perhe- ja ystävyyssuhteitaan.

Jos parisuhteeseen liittyy kontrollointia ja voimakasta mustasukkaisuutta, on syytä pysähtyä pohtimaan suhteen tilaa tarkemmin esimerkiksi luotetun ystävän tai Naisten Linjan päivystäjän kanssa.

“Kun riitelemme, kumppanini uhkaa levittää hänelle lähettämiäni alastonkuvia.”

Kun alastonkuvien ottaminen tapahtuu molempien omasta halusta, voi niiden jakaminen kumppanin kanssa olla mukava ja jännittävä tapa toteuttaa seksuaalisuutta parisuhteessa. Jos kuvien ottamiseen, jakamiseen tai kuvaustilanteeseen liittyy minkäänlaista vaatimista, painostusta tai jankkaamista tai kuvia otetaan ilman lupaa, on syytä huolestua.

Uhkailu ja pelko eivät kuulu tasavertaiseen parisuhteeseen. Alastonkuvien jakamisella uhkailu on vakavaa henkistä väkivaltaa, vallan väärinkäyttöä ja voimakas merkki siitä, ettei parisuhteessa ole asiat kunnossa. Monenlaiset erimielisyydet kuuluvat elämään, mutta riidalla ja väkivallalla on ero. Riita muuttuu väkivallaksi siinä vaiheessa, kun väkivallan kohde ei enää uskalla ilmaista mielipiteitään tai hän muuttaa käytöstään seurausten pelossa.

Alastonkuvien levittämisellä uhkaaminen ei ole vähäpätöinen teko, ja esimerkiksi Iso-Britanniassa on keskusteltu sen kriminalisoimisesta. Pelko häpäisemisestä ja maineen tahraamisesta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, koska väkivallankokija ei voi koskaan täydellisesti vakuuttua siitä, ettei kuvia levitetä. Pelko voi myös estää hakemasta apua tai tekemästä rikosilmoitusta.

Jos lähetät intiimin kuvan tai videon kumppanille, hänellä ei ole missään tilanteessa oikeutta näyttää sitä kenellekään tai lähettää sitä eteenpäin ilman lupaa. Vaikka uhkailu voi aiheuttaa kuvan ottajassa häpeän ja syyllisyyden tunteita, vastuu väkivallasta on aina väkivallan tekijällä. Jos kumppani toteuttaa uhkauksensa kuvien levittämisestä, kyseessä on rikos. Alastonkuvien tai muun häpeää aiheuttavan tai nolon materiaalin jakaminen voidaan katsoa esimerkiksi kunnianloukkaukseksi tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseksi.

Jos kumppanisi uhkailee kuvien lähettämisellä, kannattaa asiasta keskustella luotettavan ystävän kanssa tai ottaa yhteyttä Naisten Linjaan. Keskustelu usein selkiyttää ajatuksia ja jäsentää sitä, mitä tilanteessa kannattaa tehdä. Jos epäilet alastonkuviesi levinneen ulkopuolisille, on syytä olla yhteydessä myös poliisiin.