Turvaverkko-hanke

Naisten puolella. Digitaalista väkivaltaa vastaan.

Kaksivuotinen tutkimus- ja vaikuttamishanke pyrkii ymmärtämään, miten uudet teknologiat muuttavat naisiin kohdistuvan väkivallan luonnetta. Hankkeella halutaan myös herättää keskustelua teknologian väärinkäytöstä parisuhteessa sekä ohjeistaa ammattilaisia ja väkivallan kokijoita.

 

Nopeasti kehittyvä teknologia muuttaa kaiken aikaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Emme ole samalla tavalla aikaan ja paikkaan sidottuja kuin ennen. Ihmiset tulevat osaksi monenlaisia sosiaalisen median yhteisöjä, valokuvasta on tullut arkinen identiteetin rakentamisen väline, ja paikannusteknologiat tuottavat alati tietoa toistemme liikkeistä. Internet tuo massiivisen määrän informaatiota käden ulottuville. Yksityisyyden rajat ovat muuttuneet.

Teknologinen kehitys vaikuttaa myös naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotoihin. Uudet teknologiat muuttavat väkivallan tekotapoja, väkivallan kohteen kokemusta ja kokijalle aiheutuneita vahinkoja. Digitaaliset jäljet, älylaitteiden tallentama informaatio ja paikannustiedot mahdollistavat nykyisen tai ex-kumppanin stalkkaamisen uudenlaisella tarkkuudella. Parisuhteessa yhteisymmärryksessä syntyneiden alastonkuvien jakamisella sosiaalisen median kanavissa saatetaan uhkailla riita- ja erotilanteessa. Seksikumppaneiden salakuvaaminen on yleistynyt. Raiskauksen videoimisella voidaan laajentaa, syventää ja pitkittää rikoksesta aiheutunutta vahinkoa. Erityisesti naisiin kohdistuva nettihäirintä, vihapuhe ja uhkailu ovat arkipäiväistyneet, ja ne rajoittavat jo naisten sananvapautta.

Naisten Linja Suomessa ry on aloittanut kaksivuotisen Turv@verkko-hankkeen naisiin kohdistuvasta digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen tarkoituksena on koota ja vetää yhteen alan kansainvälistä tutkimusta, haastatella väkivaltatyön suomalaisia ammattilaisia ja alan asiantuntijoita sekä kerätä sosiaalisen median kautta naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen lopputuloksena syntyy väkivaltatyön parissa työskentelevillä ammattilaisille suunnattu julkaisu ja toimintaohjeita.

 

Teknologian väärinkäyttö parisuhteessa

Turv@verkko-hankkeella halutaan herätellä ihmisiä pohtimaan teknologiaan liittyviä kysymyksiä myös omassa parisuhteessaan. Missä kulkee liiallisen viestittelyn raja? Tarvitseeko viestejä tai sähköposteja näyttää kumppanille? Voinko vaatia tyttö- tai poikaystävääni poistamaan tiettyjä ihmisiä Facebook-kavereista? Onko kumppanin puhelu- ja sivuhistorian stalkkaaminen ok? Painostanko tiedostamatta puolisoani intiimin kuvamateriaalin tallentamiseen?

Epäterveessä parisuhteessa väkivaltainen kumppani voi teknologian avulla kontrolloida tehokkaasti puolisonsa tekemisiä, mustamaalata, häpäistä ja rangaista sekä eristää hänet sosiaalisesta verkostosta. Teknologian välityksellä tapahtuva monitorointi saa aikaan tunteen, että kumppanin kontrolli ulottuu kaikkialle. Myös teknologian käytön rajoittaminen on tehokas vallankäytön muoto.

 

Digitaalinen väkivalta tulee ottaa vakavasti

Naisiin kohdistuvia digitaalisia väkivallantekoja säätelevä lainsäädäntö on ajastaan jäljessä, poliisin resurssit riittämättömiä ja yritysten reagointi heikkoa. Jopa väkivaltatyön ammattilaisten keskuudessa ymmärrys teknologian välityksellä tapahtuvien vahingontekojen luonteesta ja tarjolla olevista ratkaisuista on osin hataraa. Väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta helposti syyllistetään, rikoksia vähätellään ja ratkaisuksi saatetaan ehdottaa netin käytön rajoittamista tai jopa lopettamista.

Turv@verkko-hanke haluaa viestiä, ettei vastuu teknologian välityksellä tapahtuneista väärinkäytöksistä ole koskaan väkivallan kokijalla eikä ratkaisuna pitäisi olla teknologian käytön rajoittaminen. Vahingontekojen ehkäiseminen tulisi ottaa paremmin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Digitaalisiin väkivallantekoihin pitää suhtautua vakavasti, ja kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus hyötyä uusien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista.

 

Lisätietoja:

Louna Hakkarainen / TaT, VTL / 050 414 0544 / louna.hakkarainen@naistenlinja.fi