Naisten Linja ryhtyy kehittämään ammatillisesti ohjattuja tukipalveluita verkkovihan kokemusten käsittelyyn ensimmäisenä Suomessa

Digitaalisen itsepuolustuksen kursseilla opetetaan tietoturvataitoja verkossa aktiivisesti ääntään käyttäville naisille.

Naisiin kohdistuvaan digitaaliseen väkivaltaan keskittyvä Naisten Linjan Turv@verkko-hanke on saanut jatkoa. STEA:n myöntämän kolmevuotisen jatkorahoituksen turvin tullaan kehittämään tukipalveluita digitaalista väkivaltaa kokeneille naisille. Digitaalisen itsepuolustuksen kursseilla opetetaan naisille tietoturvaan ja yksityisyyden suojaamiseen liittyviä taitoja.

Myös verkkoväkivalta on väkivaltaa

Hankkeen aikana tullaan järjestämään ammatillisesti ohjattuja verkkovertaistukiryhmiä netissä ääntään käyttäville naisille, jotka ovat joutuneet uhkailun, maalittamisen ja vainon kohteeksi. Vastaavanlaisia tukipalveluita ei ole Suomessa ennen ollut tarjolla. Ensimmäinen ryhmä on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta 2020.

– Verkossa tapahtuva väkivalta on yhtä lailla väkivaltaa, eikä sen vakavuutta tai vaikutuksia tulisi vähätellä. Verkkoväkivallan tyypillisiä seurauksia ovat pelkotilat, ahdistus, itseluottamuksen heikentyminen, paniikkikohtaukset, uniongelmat ja tunne elämänhallinnan menetyksestä, sanoo Turv@verkko-hankkeen hanketyöntekijä sosiaalityöntekijä Sonja Tihveräinen.

Väkivallasta on mahdollista toipua

Verkkoväkivallan ja maalittamisen kohteeksi joutuvat usein bloggarit, toimittajat, tutkijat ja poliitikot, jotka puolustavat naisten ja marginalisoitujen ryhmien oikeuksia. Myös vammaisilla, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla, rodullistetuilla sekä nuorilla naisilla on kasvanut riski joutua häiriköiden tähtäimeen.

– Myös teknologian välityksellä tapahtuneista väkivallanteoista on mahdollista toipua. Se vaatii usein avun tarpeen tunnistamista, yhteisön tukea ja erityispalveluita, joita Turv@verkko-hankkeessa ryhdytään nyt kehittämään, hankepäällikkö Louna Hakkarainen summaa.

Hankkeessa tullaan tarjoamaan tukipalveluita myös naisille, jotka ovat kokeneet digitaalista väkivaltaa parisuhteessa tai eron jälkeisen vainon yhteydessä. Tukea tullaan tarjoamaan verkkovertaistukiryhmien lisäksi myös auttavan puhelimen, chatin ja nettikirjepalvelun kautta. Lisäksi kehitetään koulutuspaketteja erilaisille ammattiryhmille kuten poliiseille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Turv@verkko 2018–2019

Hanke sai alkunsa vuonna 2018 kaksivuotisena tutkimus- ja vaikuttamishankkeena, jonka pyrkimys oli lisätä ymmärrystä siitä, miten uudet teknologiat muuttavat naisiin kohdistuvan väkivallan luonnetta.

Vuosina 2018-2019 Turv@verkko-hankkeessa koottiin ja vedettiin yhteen alan kansainvälistä tutkimusta, haastateltiin väkivaltatyön suomalaisia ammattilaisia ja alan asiantuntijoita sekä kerättiin laajan kyselyn kautta naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta. Hankkeen lopputuloksena syntyi digitaalista väkivaltaa kokeneille, heidän läheisilleen sekä väkivaltatyön parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu “Digitaalinen väkivalta parisuhteessa ja sen jälkeen” -opas. Voit ladata maksuttoman oppaan itsellesi PDF-tiedostona täältä


Lisätietoja:

Hankepäällikkö Louna Hakkarainen (TaT, VTL), louna.hakkarainen@naistenlinja.fi, p. 050 414 0544

Hanketyöntekijä Sonja Tihveräinen (sosiaalityöntekijä, YTM), sonja.tihverainen@naistenlinja.fi