Mitä vapaaehtoistyö Naisten Linjalla on?

Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä toipumisessa. Palveluissamme naiset ja tytöt sekä heidän läheisensä voivat kysyä väkivallasta, purkaa kokemuksiaan ja saada neuvoja ja tukea vaikeiden elämäntilanteiden ratkaisemiseen. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Naisten Linjan vapaaehtoiset toimivat vastaajina peruspalveluissamme. Näitä ovat tuki- ja neuvontapuhelimemme, chat-palvelumme ja nettikirjepalvelumme. Puhelinpäivystys on vapaaehtoistyön muodoistamme suurivolyymisin, sillä Naisten Linjan puhelinpäivystys on auki joka arkipäivä. Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ensisijaisesti puhelinpäivystyksemme vastaajiksi. Chat on auki tällä hetkellä kolme päivää viikossa tiistaista torstaihin. Nettikirjeisiin vapaaehtoistyöntekijämme vastaavat kotoa käsin ennalta sovittuun ajankohtaan mennessä.

Vapaaehtoisten koulutus ja puhelinpäivystäminen tapahtuvat Helsingin keskustassa. Chat-vuoroja ja Nettikirjeisiin vastaamista voi koulutuksen käytyään tehdä myös etänä. Kattavan peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme vapaaehtoisille työnohjausta, täydennyskoulutuksia, yhteisiä virkistystapahtumia ja Naisten Linjan lämminhenkisen, innostuneen yhteisön!

Mitä odotamme vapaaehtoiselta?

Naisten Linjan vapaaehtoisina toimii täysi-ikäisiä naisia, jotka haluavat tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita naisia ja tyttöjä.

Emme edellytä mitään tiettyä pohjakoulutusta tai kokemusta. Toiminnassamme on mukana taustaltaan erilaisista taustoista tulevia, eri ikäisiä itsensä naiseksi määritteleviä ihmisiä, jotka haluavat auttaa toisia naisia ja tyttöjä.

Henkilökohtainen väkivallan kokemus ei ole este vapaaehtoisena toimimiselle. Mahdolliset omat väkivaltakokemukset tulee kuitenkin olla käsiteltyinä, ettei tehtävä muodostu liian raskaaksi tai henkisiä voimavaroja kuluttavaksi.

Naisten Linjan vapaaehtoiskoulutus

Kaikki vapaaehtoistyönsä Naisten Linjalla aloittavat käyvät kattavan vapaaehtoiskoulutuksen. Koulutus järjestetään vuosittain syksyisin Helsingissä, ja sen kesto on yhteensä noin 40 tuntia.

Koulutukseen sisältyy eri alojen asiantuntijoiden luentoja, esimerkiksi oikeusjärjestelmään ja väkivaltatyön palveluihin, väkivallan aiheuttamaan traumaan, yhteydenottajan kohtaamiseen ja väkivaltaa kokeviin erityisryhmiin syventymistä. Jokainen vapaaehtoinen saa siis kattavan perehdytyksen teemaan liittyvään teoriaan. 

Poissaoloja koulutuksesta pystyy paikkaamaan tarvittaessa myös etätehtävien avulla. Teorian lisäksi koulutukseen kuuluu harjoitteluvuoro, jolloin koulutettava vapaaehtoinen saa seurata kokeneen päivystäjän toimintaa yhden vuoron ajan ennen omaa päivystyksen aloittamista. Myös chat- ja nettikirjevastaamiseen on erilliset perehdytyskoulutukset halukkaille. 
Tavoitteenamme on, että jokainen päivystyksen aloittava uusi vapaaehtoinen on itsevarma omasta tietopohjastaan ja kaikilla on tasavertainen osaaminen koulutuksemme kautta väkivaltaa kokeneiden naisten kohtaamiselle.

Miten haen koulutukseen?

Vapaaehtoiskoulutukseen haetaan tällä sivulla olevalla lomakkeella. Kaikki koulutukseen hakevat haastatellaan. Ryhmähaastattelut tehdään esimerkiksi Google Hangoutsin tai Zoomin välityksellä ja sinuun ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä haastatteluajan sopimiseksi.

Syksyllä 2020 koulutukseen otetaan noin 30-40 uutta vapaaehtoista. Koulutus on tällä hetkellä täynnä ja ilmoittautumislomake on suljettu. Tiedotamme erikseen, jos paikkoja vapautuu. 

 
Heräsikö sinulla kysymyksiä? Ole yhteydessä vapaaehtoistyön koordinaattoriimme:

Heli Laakkonen, vapaaehtoistyön koordinaattori
heli.laakkonen@naistenlinja.fi
p. 
050 567 2947

 

Hae mukaan vapaaehtoiskoulutukseen:

Syksyn 2020 koulutus on täynnä. Ilmoittautuminen on nyt suljettu. 
Tiedotamme erikseen, jos paikkoja vapautuu.