Vapaaehtoiseksi Naisten Linjalle?

Naisten Linjan vapaaehtoisina toimii naisia, jotka haluavat tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita naisia ja tyttöjä.

Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä. Palveluissamme naiset ja tytöt voivat kysyä väkivallasta, purkaa kokemuksiaan ja saada neuvoja ja tukea vaikeiden elämäntilanteiden ratkaisemiseen. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Vuonna 2015 palvelut tavoittivat yhteensä yli 1500 naista.

Koulutamme joka vuosi uusia vapaaehtoisia. Haemme nyt vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita syksyn 2018 koulutukseen.

Miten vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoiset valitaan henkilökohtaisen haastattelun perusteella, ja koulutetaan sen jälkeen tehtävään. Naisten Linjan vapaaehtoisena voit toimia joko päivystäjänä tai esimerkiksi keskittyä viestintä- ja vaikuttamistyöhön. Koulutus ja päivystys tapahtuvat Helsingissä.

Emme edellytä mitään tiettyä pohjakoulutusta tai kokemusta. Toiminnassamme on mukana taustaltaan hyvin erilaisia, eri ikäisiä naisia, jotka haluavat auttaa toisia naisia ja tyttöjä. Mahdollisten omien väkivaltakokemusten tulee kuitenkin olla selvitettyinä, ettei tehtävä muodostu liian raskaaksi.

Koulutamme joka syksy uusia vapaaehtoisia. Tarjoamme kattavan koulutuksen, jossa käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ihmisoikeusloukkauksena, väkivaltaa kokeneiden naisten moninaisuutta sekä väkivallan muotoja ja niiden vaikutuksia naisen tai tytön elämään.

Koulutuksen lisäksi tarjoamme vapaaehtoisille työnohjauksen, täydennyskoulutuksia, yhteisiä virkistystapahtumia ja Naisten Linjan lämminhenkisen, innostuneen yhteisön.

Lue mitä Naisten Linjan vapaaehtoiset itse kertovat työstään!

Ilmoittaudu mukaan!

Katja Orpana, koordinaattori

katja.orpana@naistenlinja.fi
p. 050-377 7861

 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Lisätietoja