Rekisteriseloste – Naisten Linjan tukijarekisteri

Naisten Linja Suomessa ry ei anna verkkosivuilla ja kampanjatapahtumissa kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää Naisten Linjan kampanjoista ja auttamistyöstä kertomiseen.
Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 22.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Naisten Linja Suomessa ry
PL 136, 00121 Helsinki
Puh. 09 436 1008
toimisto AT naistenlinja DOT fi
Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö
Puh. 09 436 1008

Rekisterin nimi
Naisten Linja Suomessa ry:n tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Naisten Linja Suomessa ry:n tukijarekisterin ylläpitäminen.
Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Naisten Linjan toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.

Tukijoilla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Tukijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Tukijan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon)
– Puhelinnumero (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Naisten Linjan verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee lahjoituksen verkkosivuilla tai liittyy Naisten Linjan jäseneksi.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Naisten Linja Suomessa ry:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojaus
Tukijarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo tukijarekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Rekisteriseloste – Naisten Linja ystäväkirjeen postituslista

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on päivitetty 22.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Naisten Linja Suomessa ry
PL 136, 00121 Helsinki
Puh. 09 436 1008
toimisto AT naistenlinja DOT fi
Y-tunnus: 1620289-7

Rekisteristä vastaava henkilö
Ada Kairavuori, Viestinnän suunnittelija
ada.kairavuori AT naistenlinja DOT fi
p. 050-358 4009

Rekisterin nimi
Naisten Linjan ystäväkirjeen tilaajat

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on ylläpitää sähköpostiosoitteistoa, jonka kautta Naisten Linja tiedottaa toiminnastaan.

Rekisterin tietosisällöt
Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden etu- ja sukunimen (jos annettu rekisterinpitäjän tietoon) sekä sähköpostiosoitteen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä ystäväkirjeen tilaajiksi.

Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin
Rekistereistä ei luovuteta tai julkisteta henkilöä yksilöiviä tietoja ilman henkilön erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolista palveluntarjoajaa, MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Näin ollen käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella, kun käytetään MailChimp-sähköpostipalvelua.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, aineistoa ei säilytetä paperitulosteena. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tiedon korjaaminen
Ystäväkirjeen tilaajalistalle liittynyt voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.