Tietosuojaseloste

Kysymys-vastaus -palstan kautta tapahtuva yhteydenotto on osa Naisten linjan palvelua. Asiakas voi jättää lomakkeen kautta viestin, jossa hän voi kertoa tilanteestaan tai kysyä neuvoja. Yhteydenotto voi tapahtua nimettömänä. Naisten Linjan kouluttamat vapaaehtoiset vastaavat yhteydenottoon. Vapaaehtoiset ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Mitään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Naisten linjan verkkoyhteys on SSL-suojattu.

Naisten Linjan kysymys-vastaus -palvelun kautta tulleita yhteydenottoja säilytetään palvelimella noin vuosi, jonka jälkeen palvelu hävittää ne. Yhteydenotoista tehdään kahden kuukauden välein lyhyt kooste, jossa selvitetään, millaisissa asioissa Naisten linjalle on otettu yhteyttä. Mahdollisia viesteissä ilmitulleita henkilötietoja ei kirjata koosteeseen. Koostetta käytetään palvelun kehittämiseen sekä palvelusta raportoimiseen rahoittajalle.