Lisätietoa tietojen käytöstä ja tilastoinnista

Naisten Linjan päivystäjät kirjaavat jokaisesta yhteydenotosta palveluseurantalomakkeen, johon kirjataan yhteydenotoista tietoja anonyymisti. Lomakkeissa kysytään mm. yhteydenottajan kokeman väkivallan muodoista, milloin väkivaltaa on tapahtunut ja siitä, mistä muualta yhteydenottaja on mahdollisesti saanut tukea tilanteen selvittämiseen ja sen käsittelemiseen. Naisten Linja ei kirjaa yhteydenottajista mitään henkilöllisyystietoja, vaikka ne tulisivat yhteydenotossa ilmi. Palveluseurantaa on tärkeä tehdä sen vuoksi, että saamme rakenteellista tietoa väkivallan yleisyydestä, sen aiheuttamasta tuen tarpeesta sekä palvelujemme tarkoituksenmukaisuudesta. Raportoimme palvelutilastoistamme vuosittain rahoittajillemme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle STEA:lle. Yksittäisiä lomakkeita pääsevät tarkastelemaan vain Naisten Linjan vaitiolovelvolliset työntekijät, eikä yksittäisistä yhteydenottajista raportoida eteenpäin kolmansille osapuolille. Kaikki seurantalomakkeisiin tallentamamme tieto on anonyymia.

Emme kerää henkilökohtaisia tietoja verkkosivuillamme käyvistä käyttäjistä. Käytämme Google Analytics -työkaluja tilastointiin, kuten siihen, kuinka monta vierailijaa sivuillamme käy kuukausittain.

 

Tietosuojaseloste

Kysymys-vastaus -palstan kautta tapahtuva yhteydenotto on osa Naisten linjan palvelua. Asiakas voi jättää lomakkeen kautta viestin, jossa hän voi kertoa tilanteestaan tai kysyä neuvoja. Yhteydenotto voi tapahtua nimettömänä. Naisten Linjan kouluttamat vapaaehtoiset vastaavat yhteydenottoon. Vapaaehtoiset ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Mitään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Naisten linjan verkkoyhteys on SSL-suojattu.

Naisten Linjan kysymys-vastaus -palvelun kautta tulleita yhteydenottoja säilytetään palvelimella noin vuosi, jonka jälkeen palvelu hävittää ne. Yhteydenotoista tehdään kahden kuukauden välein lyhyt kooste, jossa selvitetään, millaisissa asioissa Naisten linjalle on otettu yhteyttä. Mahdollisia viesteissä ilmitulleita henkilötietoja ei kirjata koosteeseen. Koostetta käytetään palvelun kehittämiseen sekä palvelusta raportoimiseen rahoittajalle.