Naisten Linja Suomessa ry

Naisten Linjalla on selkeä tehtävä. Tukea väkivaltaa pelkääviä naisia ja tyttöjä, riippumatta väkivallan muodosta. Naisten Linja on olemassa koska varhainen, matalan kynnyksen palvelukokonaisuus pelastaa ihmishenkiä, ehkäisee väkivaltaa ja voimaannuttaa väkivaltaa kokeneita naisia ja tyttöjä. Kynnyksen hioo matalaksi se, että yhteydenottajan ei tarvitse määritellä etukäteen itseään rikoksen uhriksi. Hänen ei tarvitse miettiä, onko hänen kokemansa seksuaalista väkivaltaa, henkistä nujertamista tai työpaikkakiusaamista. Riittää, että hän määrittelee itse itsensä sukupuoleltaan naiseksi ja haluaa keskustella väkivallasta. Väkivallan pelosta, väkivaltakokemuksesta tai väkivallasta, jota hän on todistanut. Netin kautta, luurissa, tukihenkilölle tai vertaisryhmissä.

Yhä useammin viesti, joka esimerkiksi verkkopalvelujemme kautta meille välittyy, kertoo jatkuvasta parisuhdeterrorista, vakavasta vainosta ja uhrin hengenvaarasta. Väkivaltaa kokeville mahdollisimman varhain saatu tuki on elintärkeää, kirjaimellisesti.

Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröitynyt yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten tasa-arvoa ja oikeuksia yhteiskunnassa.

Naisten Linja Suomessa ry toteuttaa tarkoitustaan seuraavilla tavoilla:

1. Tarjoaa ja kehittää neuvontaa, kriisi-, terapia- ja tukipalveluita väkivallan kohteeksi joutuneille naisille ja muille osallisille

2. Järjestää koulutusta ja muuta neuvontaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen seurauksista

3. Tarjoaa oikeudellista apua

4. Harjoittaa tiedotustoimintaa sekä julkaisee ja välittää yhdistyksen alaan kuuluvaa kirjallisuutta

5. Seuraa alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja

6. Toimii yhteistyössä ja verkostoituu kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa

7. Osallistuu muuhun yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.