Rikoksiin syyllistyneet naiset ja väkivalta

Naisvankina saatat samanaikaisesti olla väkivallan uhri, tekijä ja todistaja. Se että olet syyllistynyt rikokseen, ei vähennä oikeuttasi toipua itse kokemistasi vääryyksistä.

Suomessa noin 7 % vangeista on naisia: miesvankeja on noin 3000 ja naisvankeja 200, naisia on siis huomattavasti vähemmän.

Tutkimusten mukaan naisvangit ovat usein vieläkin moniongelmaisempia kuin miesvangit ja he kärsivät miehiä enemmän erilaisista terveys-, mielenterveys- ja päihdeongelmista. Jopa seitsemän kymmenestä naisvangista on joutunut kumppaninsa fyysisesti pahoinpitelemäksi. Lisäksi neljännes on kokenut väkivaltaa lapsuudessaan. Kolmanneksella on myös seksuaalisen väkivallan kokemuksia.

Monien naisvankien elämää leimaa jo lapsuudesta alkanut voimakas traumahistoria. Suuri osa naisvangeista Suomessa on tuomittu väkivaltarikoksista.Yleensä naisten uhrit kuuluvat heidän omaan lähipiiriinsä, rikos on kohdistunut omiin lapsiin, puolisoon tai vanhempiin. Myös naisten kokema väkivalta on tapahtunut lähipiirissä.

Yli puolet naisista on vankilassa ensikertalaisena. Kymmenestä naisvangista vain kolme tuomitaan tuomionsa jälkeen uudelleen vankilaan.

Erityisesti naisille vankilan ulkopuoleiset sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä. Vangit odottavat paljon vankilan ulkopuolisia tapaamisia ja postia. Noin 66 %:lla naisvangeista on alaikäisiä lapsia. Naisista 61 %:n arvioitiin olevan parisuhteessa, jossa toisella osapuolella ei ollut valmiuksia tukea naista rikoksettomassa elämäntavassa.

Vankilassa naisvankeja saatetaan myös pitää miehiä haasteellisempana, koska heidän käyttäytymisensä poikkeaa totutusta, miehisestä normista. Vangeille tarjottavat ohjelmat ja toiminnot on pääosin suunniteltu miehille ja miesten näkökulmasta

”Vankeus on ankeaa, vaikka olisi vangittuna ranskalaiselle viinitilalle”.

Vaikka olot vankilassa olisivat paremmat kuin kotona, on virhe kuvitella että yksikään vanki viihtyisi vankilassa. Laitosmaisissa oloissa ihminen joutuu luopumaan omasta elämänrytmistään ja yksityisyydestään sekä alistumaan vankilan tavoille.

Lähteet:

Haaste, 2012

Naiset näkyviksi