Koska naiset ovat oikeutettuja omaan palveluun, jossa heidän huoltaan ja kokemuksiaan väkivallasta uskotaan ja kuunnellaan.

Koska työmme ei valitettavasti lopu tekemällä. Yhä useammin saamamme yhteydenotot kertovat jatkuvasta parisuhdeterrorista, vakavasta vainosta ja uhrin hengenvaarasta. Väkivaltaa kokeville mahdollisimman varhain saatu tuki on elintärkeää, kirjaimellisesti.

Koska tuoreimmat tutkimukset piirtävät synkeän kuvan suomalaisnaisten kokemasta väkivallasta. Tyypillisesti naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä ja salaista. Tästä huolimatta siitä ei tehdä poliisille rikosilmoitusta. Ei silloinkaan, kun väkivalta on aiheuttanut vammoja. Monet suomalaisnaiset ovat kokeneet väkivaltaa jo lapsuudessaan. Seksuaalinen väkivalta on hälyttävän yleistä.

Koska me Naisten Linjalla haluamme muuttaa tätä kuvaa. Uskomme, että koetusta väkivallasta puhuminen on avain toipumiseen ja kulttuurin muutokseen. Salaisuuksia on jaettava, apua haettava ajoissa. Olemme olemassa, jotta väkivaltaa kokeneet naiset ja tytöt saavat tilaa puhua. Puhua puhelimessa, puhua ryhmissämme, kirjoittaa verkon välityksellä ja sähköpostitse.

Koska väkivallan seurauksista selviytymisessä ensimmäinen keskustelu on usein ratkaisevin. Naisten Linjaan yhteyttä ottavat, väkivallan mykistämät naiset ja tytöt kokevat olevansa umpikujassa. Joillakin yhteydenotto johtaa turvakotiin, joku toinen eroaa, kolmas tekee rikosilmoituksen, neljäs menee kouluterveydenhoitajan puheille. Jokainen selviytymispolku vaatii ensimmäisen askeleensa

Koska Naisten Linjalla on selkeä tehtävä: tukea väkivaltaa pelkääviä naisia ja tyttöjä. Naisten Linja on olemassa koska matalan kynnyksen palvelut pelastavat ihmishenkiä, ehkäisevät väkivaltaa ja voimaannuttavat väkivaltaa kokeneita naisia ja tyttöjä. Kynnyksen hioo matalaksi se, että yhteydenottajan ei tarvitse määritellä etukäteen itseään rikoksen uhriksi. Hänen ei tarvitse miettiä, onko hänen kokemansa seksuaalista väkivaltaa, henkistä nujertamista tai työpaikkakiusaamista. Riittää, että hän määrittelee itse itsensä sukupuoleltaan naiseksi ja haluaa keskustella väkivallasta. Väkivallan pelosta, väkivaltakokemuksesta tai väkivallasta, jota hän on todistanut. Netin kautta, puhelimessa, tukihenkilölle tai vertaisryhmissä.

Koska Naisten Linja ei ole ratkaisuja lateleva automaatti, vaan ensisijaisesti taho, joka uskoo ja kuuntelee naisten kokemuksia. Ohjaamme yhteyttä ottavia naisia ja tyttöjä erilaisten palveluiden pariin. Rohkaisemme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä sosiaaliviranomaisiin, lähimpään terveysasemaan, poliisiin tai turvakotiin. Tuemme naisten ja tyttöjen päätöksentekoa antamalla tietoa ja toimintamalleja, esimerkiksi turvasuunnitelman muodossa. Mikäli yhteydenottaja niin haluaa, etsimme hänen kanssaan tarpeelliset puhelinnumerot ja osoitteet. Kiitämme yhteydenottajaa siitä, että hän luottaa meihin, ja jakaa salaisuuden kanssamme.

Koska varhaisella auttamisella vaikutetaan monen elämään. Vuonna 2012 julkistettiin selvitys perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoista. Selvityksen tilaaja oli sisäministeriö. Tavoitteena oli ensisijaisesti koota tietoa vanhempiensa surmaamista lapsista ja siitä, olisiko viranomaisilla tai mahdollisesti muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennaltaehkäistä tilanteen kärjistymistä henkirikokseksi. Naisen riski tulla surmatuksi on erityisen suuri juuri eron hetkellä, selvityksessä todetaan. Selvityksen viesti on, etteivät perhesurmat tapahdu yllättäen. Tekijät olivat käyttäytyneet ennen tekoa väkivaltaisesti lapsiaan ja/tai puolisoaan kohtaan. Kontaktit sosiaaliviranomaisiin olivat vähäisiä. Oikeanlaisen avun saamisen esteeksi selvityksessä nimettiin viranomaisten kyvyttömyys tunnistaa perheen todellisia ongelmia. Varhaisella auttamisella parannetaan myös lasten turvallisuutta.

Naisten Linja on olemassa, jotta ihmishenkiä säästyisi, jotta väkivallan pelko ei veisi naiselta tai tytöltä toimintakykyä, jotta oikeus väkivallattomaan elämään toteutuisi. Me teemme toipumisesta totta – yhdessä väkivaltaa kokeneen naisen kanssa. Jokainen, joka haluaa muuttaa kuvaa ja tukea Naisten Linjaa, voi sen tehdä. Liittymällä jäseneksi, tulemalla mukaan toimintaan, lahjoittamalla. Olemalla kanssamme naisten puolella, väkivaltaa vastaan, nyt ja aina.

Naisten Linjan puhelinseurantalomakkeeseen kirjattu palaute:

Soittaja oli hyvin huojentunut pitkän puhelun päätteeksi, vaikka en pitkän puhelun aikana pystynytkään löytämään hänelle turvapaikkaa. Hän sanoi, että ”Oli ihanaa, kun sai itse puhua, ilman että yhtään syyllistettiin, tämä helpotti kovasti. Olis pitäny soittaa monta vuotta sitten, ennen kuin tilanne pääsi näin pahaksi! En ennen tienny, että tällainen Naisten Linja on olemassa, tämä oli kyllä löytö, kiitos”.

Vuonna 2014 soittajan puhelusta antama palaute on kirjattu 498 vastatun puhelun seurantatietoihin, jotka rekisteröitiin touko-elokuun aikana. Samojen kuukausien aikana saimme 1223 soittoa päivystysaikana,  varatulle linjalle.