Våldets olika former

Psykiskt våld

”Jag hamnar varje gång be om lov eller motivera varför jag är på väg någonstans, oberoende om jag skall till butiken eller på besök till familjen eller mina vänner. Han får mig alltid att känna mig skyldig om jag inte spenderar tid med honom”.

”Aggressiva diskussioner är en del av vardagen. Jag har lärt mig att stå på tårna och kontrollera mitt eget och barnens beteende för att inte hoten blir äkta. Jag är rädd för besök, kvällssitser och allting som sker utanför huset. Man kan aldrig vara hur situationerna kommer att eskalera sig.”

”Jag drog mig ur sociala situationer och i hemmet förändrades jag till en tyst mus som skämdes över sig själv och min man”. Jag vågade inte uttrycka mina känslor och sakta men säkert slutade jag uttrycka positiva känslor överlag”. Psykiska våldet bryter ner människans självförtroende. Alla former av våld innehåller psykiskt våld. Före slaget finns rädslan.”

Det är svårt att upptäcka psykiskt våld. Olika slags konflikter och gräl hör till livet, men det finns en skillnad på psykiskt våld och ett strul. I ett strul kan båda parterna säga sina åsikter. Konflikten förändras till våld då, någondera part inte mera vågar uttrycka sina åsikter, för den är rädd för följderna. I början av ett parförhållande känns uppmärksamheten och dedikationen för förhållandet härligt. Den fortsatta uppmärksamheten kan transformeras till förtryckande svartsjuka och till överdrivet övervakande. Kontinuerligt negligerande av arbetsgivaren, föreläsare/lärare och släktingar är lika mycket psykiskt våld. Också psykiskt våld är brott:

Psykiska våldet kan innehålla t.ex.:

– negligering
– kontrollering
– svartsjuka
– skyllande
– ljugande
– isolering
– hot av självmord
– hot av våld
– pressande

Det psykiska våldet känner man igen från följande:

– Du känner att du kontinuerligen måste vara ledsen över något. Du misstänker att du inte kan göra något rätt.
– Du känner dig ensam. Hans svartsjuka har orsakat det att du inte längre håller kontakt med dina vänner och din familj på samma sätt som tidigare
– Du känner att du inte har möjlighet att göra dina egna beslut
– Du känner dig osäker att uttrycka dina egna åsikter och tankar
– Din livslust har minskat

Om du känner igen dig från dessa punkter, kontakta Kvinnolinjen. Vi funderar på saken tillsammans!

Fysiskt våld

”I natt vred min man min hand och släpade mig från håret ut i trappgången. När jag försökte komma in tillbaka, slängde han mig kring väggarna och skuffada mig ut tillbaka i trappan.”

”Han håller reda på det att han inte lämnar blåmärken. Därför river han mig i håret, slår mig med dynor, kastar mig mot väggen, slår i huvudet osv. Enligt hans egna ord behöver han inte känna sig skyldig eller vara ledsen p.g.a. att jag varje gång gjort något som ursäktar hans beteende, dvs orsakat detta beteende.”

Fysiskt våld, alltså kroppsligt våld innehåller alla former av fysiskt våld.

Fysiskt våld är till exempel:

– Spottande
– Skrapande
– Bitande
– Gripande
– Skakande
– Skuffande
– Dragande/dragning
– Greppande
– In låsning eller hindrande av ens rörelse
– Fängslande
– Slängande
– Vridande
– Slag
– Användning av knytnävar
– Strypande
– Brännande t.ex. med en cigarett eller kokande vatten
– Hindra den andras sömn
– Skrikande
– Negligerande av ens vård
– Pantande på mediciner eller andra läkemedel
– Att kasta föremål eller slå med hjälp av föremål
– Att slå med vapen
– Skjutande
– Drogande

Fysiska våldet brukar börja med någon liten akt som känns illa, som t.ex. med att hålla i den andra eller skuffas. Fast dessa akter inte skulle ta sjukt är det ändå våld, som sker mot din vilja. Också likgiltighet mot din hälsa, dina behov eller din trygghet är våld. Misshandel är våld, fast det inte skulle lämna kvar synliga märken.

Inom parrelationer eller nära relationer är fysiska våldet sällan den första formen av våld. Oftast brukar det psykiska våldet redan ha pågått en stund före det fysiska våldet bryter ut. Också slumpmässigt våld minskar känslan av trygghet oberoende om personen som utför våldet är okänd eller en bekant.

Vårt samhälle dömer alla former av fysiskt våld. Namnet på brottet varierar beroende på brottets natur och detta kan också ändras under brottsprocessen. Polisen har en plikt att undersöka alla brott som skett i parrelationer.

Sexuellt våld

””Efter ett gräl vill han alltid ha sex. Jag måste ju gå med på det, för om jag säger nej, vet jag att det finns
följder som jag inte ens vill tänka på. Jag är som ingenting.”

”Jag funderar, måste jag gå med på det här? Vad har han för rättigheter att smeka mig då han vill? Att han
klämmer och smeker mig på allmänna platser är pinsamt. Jag har aldrig hunnit uttrycka min egen lust för han
vill ha mig hela tiden.”

Du har rätt att bestämma över din egen kropp, och hur och när någon rör den. Vid sexuellt våld respekterar förövaren eller förövarna inte offrets rättighet att själv bestämma över sin sexualitet. Du känner själv den gräns, där du inte längre själv fick bestämma och där du inte längre hade kontroll över vad som händer. Du var inte längre ansvarig för det som hände. Det faktum att du tidigare har haft sex med förövaren betyder inte att hen har rätt att utsätta dig för påtryckningar eller våld. Att vara berusad påverkar inte din sexuella självbestämmanderätt. Inga klädval eller dylikt heller. Både handikappade och icke handikappade kvinnor har samma rättigheter att bestämma hurdant sex de vill ha eller inte. Du har rätt att uttrycka din könsidentitet eller sexuella identitet utan att vara rädd för trakasserier eller våld.

Sexuellt våld kan vara t.ex.:

– att pressa någon att ha sex genom hotande och manipulerande
– pressande till sådant sex du inte vill ha
– obehagligt smekande eller publikation av bilder utan lov
– utnyttjande av en som slocknat eller somnat
– våldtäckt

Om samtycke till sex fattas är det frågan om våld. Om samtycke givits efter påtryckning eller hot är det också frågan om våld. Också akter som inte lämnar fysiska spår, lämnar djupa psykiska sår. Det är inte alltid lätt att känna igen sexuellt våld. Ett sätt kan vara att fundera över vad som händer om du säger nej? Har du en möjlighet att säga nej? Känner du att du har kontroll över situationen? Var du rädd? De som varit offer för sexuella övergrepp kan ha svårt att lita på människor. Låt ändå inte det som skett bryta ner dig.

Det är möjligt att återhämta sig! Prata om dina bekymmer. Skriv. Bli inte ensam!
Kontakta Kvinnolinjen.

Ekonomiskt våld

”Vi hade ett gemensamt bankkonto, men min partner kontrollerade det i praktiken helt och hållet. Jag hamnade varje gång be efter pengar av honom och motivera hur jag kommer att använda det. Det var förnedrande.”

”Jag får inte ens gå till jobbet. Han kan hindra mig genom fysiskt våld eller misshandla mig så svart att jag inte kan gå till jobbet och träffa kunder. Jag hamnar ofta ljuga att jag är sjuk.”

”Han lever med mina pengar utan att han ens lägger märke till det. Jag betalar alla obligatoriska- och barnens utgifter. Han använder endast sin egen lön till sina behov.”

Du har en rättighet att bestämma över din egen ekonomi och hur du använder dina pengar. De beslut som du utför tillsammans med din familj eller partner torde vara frivilliga. Du har lika mycket rättighet att påverka besluten och bli medveten om dem. Till det ekonomiska våldet hör ofta också psykiskt våld Den kontinuerliga kontrollen och utnyttjande bryter ner ditt självförtroende. Också tron på sina egen kunskap att göra ekonomiska beslut minskar.

Ekonomiska våldet innehåller kontroll i flera olika former, som t.ex.:

– att någon använder dina pengar eller egendom utan ditt lov
– ekonomiska besluten görs utan din åsikt/bakom din rygg
– att någon pressar dig att ta ett lån
– att någon sätter en gräns på dina kreditkort eller bankkort för kontrollera din ekonomi
– att sabotera dina arbetsmöjligheter
– orättvisa avtal som (t.ex. någon pressar dig att betala hela hyran som torde vara gemensam)
– att förstöra din egendom
– att hindra betala underhållsstöd

Ekonomiskt våld används i olika familjer och parrelationer, båda i rika och fattiga.

Om du funderar över att du kanske upplever ekonomiskt våld, fråga av dig själv:

– Får du själv bestämma hur du använder dina pengar?
– Får du själv bestämma vart du använder dina pengar?
– Vilka beslut gällande pengar görs tillsammans?
– Hur påverkar dessa beslut dig? Är de orättvisa för din del?
– Känns det som om konstant övervakas?

När du vill diskutera om ekonomiskt våld, kontakta Kvinnolinjen.