FRÅGOR & SVAR

”Problemen blev småningom värre. Det finns många saker som jag inte har berättat för någon.” -Heidi

Ibland är det lättare att skriva om bekymren än att tala om dem. Ofta blir frågorna tydligare också för en själv när man sätter dem till pappers.

Du kan skriva till Kvinnolinjens frågor & svar -tjänst när du vill berätta om våld som du blivit utsatt för eller hotats med, fråga om tjänster som finns på din ort eller be om hjälp för att orka vidare.

Du behöver inte fundera på om du blivit utsatt för mentalt eller fysiskt våld, sexuella trakasserier eller gräl som urartat i våldsamheter. Förövaren kan vara vem som helst – din make, din tidigare partner, din granne eller en helt obekant person. Det räcker att du är ängslig. Varje kontakt är lika viktig för oss.

Ditt meddelande besvaras av en kvinna som är frivillig och har utbildats av Kvinnolinjen. Meddelandena är konfidentiella och ingen utomstående kommer åt att läsa dem. Svaret får du genom att logga in till tjänsten med ditt användarnamn senast fem dagar efter att du lämnat in din fråga.

Du kan sända in ett nytt meddelande anonymt, läsa svaret på din fråga eller fortsätta att skriva ett meddelande som tidigare blivit på hälft.

Skydda din integritet!

Vi rekommenderar att du när du skickar in din fråga använder din webbläsares integritetsskydd (privacy mode eller incognito mode).

 


Skriv ett nytt meddelande

eller

Läs svaret


Bruksanvisning:

  1. Skriv in ditt användarnamn och tryck “Fortsätt”.
  2. Systemet ger dej ett lösenord. Skriv upp ditt användarnamn och ditt lösenord.
  3. Skriv ditt meddelande i textfältet. Om du vill kan du också förse meddelandet med en rubrik.
  4. När meddelandet är färdigt, tryck “Skicka”. Om du vill fortsätta att skriva på ditt meddelande senare, välj “Spara och fortsätt senare”.
  5. Vi svarar på ditt meddelande så snart som möjligt, senast inom fem dagar. Svaret kan du läsa på “Hämta svaret” med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord. Systemet raderar meddelandena automatiskt efter 60 dagar.