TIEDOTE 9.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Se kolmas.

Osallistava taidekampanja antaa äänen väkivaltaa kokeneille naisille itselleen

Suomen tilastot näyttävät synkiltä: joka kolmas nainen Suomessa on kokenut parisuhdeväkivaltaa joko nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta (FRA 2014). Laajan EU-tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n toisiksi turvattomin maa naisille ja suomalaisista naisista lähes puolet (47%) kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä ja salaista. Washington Post (10.6.2016) kirjoitti Suomesta ja sukupuolten tasa-arvon “pohjoismaisesta paradoksista”: globaalisti tasa-arvoisina maina pidettyjen maiden parisuhdeväkivallan tilastot ovat euroopan kärkeä.

Se kolmas on osallistava taidekampanja, jossa ääni on annettu parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille itselleen. Kampanjan tavoitteena on nostaa esiin väkivallan yleisyys Suomessa sekä rikkoa sen ympärille kietoutuvaa hiljaisuutta ja häpeää. Lisäksi haluamme tukea naisia väkivallasta toipumisessa sekä korostaa omien rajojen kunnioittamisen merkitystä. Kampanjan video on nyt julki ja sen on kuvannut Satu Mali.

*“Tämä tarina on kaikille itsensä menettäneille naisille ja toiveelle turvallisesta tulevaisuudesta.”

Olemme keränneet Naisten Linjan kotisivuilla naisten tositarinoita parisuhdeväkivallasta anonyymisti. Saamamme lukuisat tarinat ovat pysäyttäviä ja ilmiötä avaavia. Linnan juhlien pukusuunnittelijana tunnettu Anne-Mari Pahkala valinnut kertomuksista kolme tarinaa ja toteuttanut näiden kokemusten pohjalta muotitaiteen keinoin kolme uniikkia iltapukua. Asujen tarinoita tunteiksi tulkitsee kampanjan muotikuvissa tanssija-koreografi Minna Tervamäki.

Useat tarinat on kirjoitettu viestiksi ja voimaksi muille naisille. Monet ovat sanallistaneet kokemuksiaan ensimmäistä kertaa. Naiset haluavat auttaa muita naisia tunnistamaan väkivallan ja omat rajansa sekä löytämään oman sisäisen voimansa uudestaan.

*“Haluan antaa äänen niille, jotka ovat hajonneet hiljaa palasiksi ja jatkavat elämää teipillä kasattuina. Rikotuksi tuleminen ei ole rikotun vika.”

Kolme tositarinaa, kokemusten pohjalta toteutetut asut ja kampanjan muotikuvat lanseerataan Kauppakeskus Kampin keskusaukiolla kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. klo 12-18. Lehdistötilaisuus kampanjastamme järjestetään Hotelli Helkassa perjantaina 23.11. klo 13-15.

*”Aion taistella tämän asian ja kaikkien väkivallan uhrien puolesta niin kauan kuin voin.“

Kampanja on suunnattu kaikille suomalaisille ymmärtämään, mikä on epätervettä parisuhteen dynamiikassa ja mikä ei ole hyväksyttävää. Pelko ei kuulu rakkauteen. Parisuhdeväkivalta vaikuttaa koko yhteiskuntaamme ja sillä on huomattavat inhimilliset ja taloudelliset kustannukset.

Ystävällisin terveisin,
Muotitaiteilija Anne-Mari Pahkala & Johanna Storck, Naisten Linja

Anne-Mari Pahkala, 050 313 0044, annemaripahkala@gmail.com
Johanna Storck / Naisten Linja, PL 136, 001210 HKI, 050 358 4009, johanna.storck@naistenlinja.fi
www.naistenlinja.fi/sekolmas

*Otteita Se kolmas. -tarinoista

TIEDOTE 12.9.2018
Julkaisuvapaa heti


SE KOLMAS.

Naiset jakavat tarinansa osallistavaan taideprojektiin auttaakseen muita naisia väkivallasta toipumisessa.

Suomalaiset tilastot näyttävät synkiltä – joka kolmas nainen kokee väkivaltaa. Naisten Linja ja muotitaiteilija Anne-Mari Pahkala tulkitsevat tanssija-koreografi Minna Tervamäen kanssa suomalaisten naisten tositarinoihin perustuen kolme tarinaa parisuhdeväkivallasta. Linnan juhlien ylellisten asujen suunnittelijana tunnetun Pahkalan teoksista syntyy kolmen uniikin asun visuaalinen kokonaisuus. Muotikuvauksista vastaa valokuvaaja Satu Mali.

Se kolmas. -kampanjassa julkaistavien tarinakokonaisuuksien toivotaan herättävän keskustelua avunsaannin haasteellisuudesta Suomessa sekä tavoittavan niitä tahoja, jotka voivat auttaa kehittämään palveluita väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja väkivaltaa kohdanneiden auttamiseksi. Lisäksi kampanjan avulla pyritään näyttämään väkivaltaa uudesta näkökulmasta, taiteen keinoin.

“Tavoitteeni on tuoda tarinoiden kirjoittajan tunnemaailmaa osaksi asun visuaalisuutta oman tulkintani kautta. Haastan itseni kertomaan kirjoittajan kokemuksesta visuaalisen muotokielen avulla. Asuissa tulee näkymään kirjoittajan kokemuksia väkivallan jättämistä jäljistä, se voi olla esimerkiksi höyhenen hentoa särkyvyyttä, lohdullisuutta tai jo varttuneempaa itsenäisen naisen vahvuutta”, Anne-Mari Pahkala kertoo.

Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinoita on kerätty Naisten Linjan kotisivuilla heinäkuusta lähtien ja niitä on tähän mennessä lähetetty lukuisia. Kirjoittajat ovat kokeneet hyvin monitasoisesti väkivallan eri muotoja, joissa toipumisprosessit ovat eri vaiheissa. Useat tarinat on kirjoitettu omistuskirjoituksena toisille samankaltaisissa tilanteissa olleille tai oleville naisille. “Mielestäni kiehtova lähestymiskulma projektissamme on myöskin se, että ydintiimimme lisäksi projektia on toteuttamassa valtava määrä naisia, joita en koko yhteistyömme aikana kuitenkaan tule kasvotusten tapaamaan. Jokainen tarina on äärettömän tärkeä ja on osana rakentamassa merkityksellistä, suurempaa kokonaisuutta. Antamalla tarinansa, kirjoittajat ovat mahdollistaneet koko kampanjan”, Pahkala jatkaa.

Puvut ja niiden inspiraationa toimineet tarinat saatetaan yleisön nähtäville kauppakeskus Kampin keskiaukiolla naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2018.

Projekti on hyväntekeväisyyskampanja Naisten Linjan toiminnan tueksi eikä sillä ole kaupallista tavoitetta. Tavoitteena on tukea naisia toipumaan väkivallasta ja tehdä Naisten Linjan toimintaa tutuksi tuen tarjoajana. Kampanjan toteutuksen mahdollistavat Hotelli Helka ja Eurokangas.

Haastattelupyynnöt:
Johanna Storck / Naisten Linja, 050 358 4009, johanna.storck@naistenlinja.fi
Anne-Mari Pahkala, 050 313 0044, annemaripahkala@gmail.com

Lehdistön käyttöön suuriresoluutioiset valokuvat tarinoihin liittyen:
Tarina 1 (14 Mt)
Tarina 2 (16 Mt)
Tarina 3 (8 Mt)

Kuvakreditit Satu Mali.

Naisten puolella. Väkivaltaa vastaan. Nyt ja aina.