Tukihenkilötoiminta

“Tukisuhde oli kannustava, ohjaava, omia ajatuksia tukeva eikä hyssyttelevä ja lässyttävä. Tukihenkilöllä oli oikea ote ja asenne ja koin, että myös itsetuntoni sekä varmuus omista tunteistani ja ajatuksistani koheni ja karaistui.”

Tukihenkilötoiminta on tasavertaista ja vapaaehtoista rinnalla kulkemista. Se on tarkoitettu naisille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, väkivallan uhkaa tai pelkoa. Tukihenkilön kanssa voit keskustella ja pohtia tilannettasi luottamuksellisesti ja hän voi tarvittaessa toimia esimerkiksi asiointiapunasi. Voit hakea tukihenkilöä, kun haluat keskustella kasvokkain väkivallan kokemuksistasi tai esimerkiksi väkivallan seurauksista, vaikutuksista ja toipumisesta.

Tukihenkilö ei ole ammattiauttaja, vaan Naisten Linjan tehtävään erikseen kouluttama vapaaehtoinen, jonka tukena on Naisten Linjan sosiaalityöntekijän ammatillinen ohjaus. Kaikilla tukihenkilöillä on kokemusta vapaaehtoistyöstä Naisten Linjan palveluissa ja ymmärrystä väkivallan dynamiikasta, vaikutuksista sekä väkivaltaa kokeneiden naisten kohtaamisesta.

Tukihenkilötoiminta on voimavarakeskeistä ja sen tarkoituksena on tukea väkivallasta toipumista. Tukihenkilötoiminnan tavoitteet määritellään tukihenkilösuhteen alussa ja suhde solmitaan määräajaksi tilanteesi ja tarpeidesi mukaan yleensä 1-3 kuukaudeksi kerrallaan. Kaikki Naisten Linjan tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia ja palvelu on maksutonta. 

Kaikki tukihenkilömme ovat varattuina, joten emme valitettavasti ota uusia hakemuksia vastaan juuri nyt. Julkaisemme hakulomakkeen tällä sivulla, kun meiltä voi taas hakea tukihenkilöä..