Verkkovertaisryhmät 2020

VERKKOVERTAISRYHMÄ LÄHISUHTEESSA HENKISTÄ VÄKIVALTAA KOKENEILLE NAISILLE 

Ryhmä kokoontuu ajalla 21.9.-30.10.2020.

Oletko lähisuhteessasi joutunut olemaan varpaillasi ja varomaan sanojasi? Oletko ollut jatkuvasti pahoillasi jostakin tai oletko joutunut pelkäämään tekojesi seurauksia? Tuntuuko sinusta, ettet ole osannut tehdä mitään oikein, tai olet varonut pienienkin päätösten tekemistä omin päin? Onko hän ollut niin mustasukkainen, ettet enää ole viettänyt aikaa muiden kuin hänen kanssaan?

Ihmissuhteessa huomionosoitukset ja suhteelle omistautuminen voivat aluksi tuntua ihanilta asioilta. Jatkuva huomio voi kuitenkin muuttua ahdistavaksi mustasukkaisuudeksi ja kontrolliksi. Riita muuttuu väkivallaksi siinä vaiheessa, kun et enää uskalla ilmaista mielipidettäsi seurausten pelossa. Oletko sinä elänyt tällaisessa ihmissuhteessa?

Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi vähättelyä, syyllistämistä, tekojen ja sosiaalisten suhteiden kontrollointia, haukkumista, kiristämistä tai uhkailua. Henkistä väkivaltaa on vaikea tunnistaa. Väkivalta jättää kokijaan aina jäljen ja aiheuttaa monenlaisia seurauksia, kuten häpeän ja syyllisyyden tunteita.

Toipuminen on kuitenkin mahdollista. Koe vertaistuen voima ja hae mukaan Naisten Linjan lähisuhteessa henkistä väkivaltaa kokeneille naisille suunnattuun verkkovertaisryhmään. Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi henkistä väkivaltaa ja toipua siitä. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja suojatulla alustalla, luottamuksella ja nimimerkkien takaa. Vertaisryhmän ohjaajina toimivat väkivaltatyön ja henkisen hyvinvoinnin tukemisen ammattilaiset Rauni Kortesalmi ja Anniina Piiroinen.

Ethän jää yksin, tukea on saatavilla.

 

VERKKOVERTAISRYHMÄ PARISUHDEVÄKIVALTAA KOKENEILLE NAISILLE 

Ryhmä kokoontuu ajalla 7.9.-16.10.2020.

Elätkö tai oletko elänyt parisuhteessa, jossa sinua kontrolloidaan, vähätellään tai manipuloidaan? Onko kumppanisi rikkonut fyysisiä tai seksuaalisia rajojasi? Oletko joutunut lainaamaan puolisolle haluamattasi rahaa tai onko hän päättänyt sinun rahankäytöstäsi? Onko rakkaasi päättänyt siitä, mitä saat julkaista sosiaalisessa mediassa tai onko hän vaatinut, että näytät sinulle tekstiviestejäsi?

Väkivalta rikkoo aina jotakin. Erityisen haavoittavaa on väkivallan kokeminen parisuhteessa — kun ihminen, jota rakastaa ja johon pitäisi voida luottaa, satuttaa. Parisuhdeväkivallan muotoja on monia: väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalisuutta loukkaavaa, digitaalista, taloudellista tai useampaa näistä.

Mikäli tunnistat kokeneesi väkivaltaa nykyisessä tai entisessä parisuhteessasi, olet lämpimästi tervetullut verkkovertaisryhmäämme. Verkkovertaisryhmä tarjoaa tietoa väkivallasta ja tukea siitä toipumiseen. Verkkoryhmässä opit tunnistamaan väkivallan eri muotoja ja niiden vaikutuksia elämääsi. Ryhmässä käydään läpi erilaisista tapoja ja keinoja selviytyä ja toipua väkivallan vaikutuksista.  Lisäksi osallistujat saavat tietoa omista oikeuksistaan väkivaltaa kohdatessaan.

Keskustelu tapahtuu turvallisella ja suojatulla alustalla, luottamuksella ja nimimerkkien takaa. Vertaisryhmän ohjaajina toimivat Katja Orpana ja Tuuli Albekoglu, joilla kummallakin on pitkä kokemus väkivaltatyön ja henkisen hyvinvoinnin tukemisen ammattilaisina. 

Verkkovertaisryhmässä jokainen osallistuja on mukana sekä jakamassa omia kokemuksiaan, että tukemassa samaa kokeneita. Verkkovertaistuki perustuu vertaisuuteen eli siihen, että kaikilla on yhteinen ymmärrys väkivallan jättämästä jäljestä elämäänsä ja yhteinen halu sekä jakaa kokemuksiaan että tukea samaa kokeneita.

Ethän jää yksin, tukea on saatavilla. Toipuminen on aina mahdollista. 

VERKKOVERTAISRYHMÄ LÄHISUHTEESSA HENKISTÄ VÄKIVALTAA KOKENEILLE NAISILLE

Ryhmä kokoontuu ajalla 20.4.-29.5.2020

Oletko lähisuhteessasi joutunut olemaan varpaillasi ja varomaan sanojasi? Oletko ollut jatkuvasti pahoillasi jostakin tai oletko joutunut pelkäämään tekojesi seurauksia? Tuntuuko sinusta, ettet ole osannut tehdä mitään oikein, tai olet varonut pienienkin päätösten tekemistä omin päin? Onko hän ollut niin mustasukkainen, ettet enää ole viettänyt aikaa muiden kuin hänen kanssaan? 

Ihmissuhteessa huomionosoitukset ja suhteelle omistautuminen voivat aluksi tuntua ihanilta asioilta. Jatkuva huomio voi kuitenkin muuttua ahdistavaksi mustasukkaisuudeksi ja kontrolliksi. Riita muuttuu väkivallaksi siinä vaiheessa, kun et enää uskalla ilmaista mielipidettäsi seurausten pelossa. Oletko sinä elänyt tällaisessa ihmissuhteessa?

Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi vähättelyä, syyllistämistä, tekojen ja sosiaalisten suhteiden kontrollointia, haukkumista, kiristämistä tai uhkailua. Henkistä väkivaltaa on vaikea tunnistaa. Väkivalta jättää kokijaan aina jäljen ja aiheuttaa monenlaisia seurauksia, kuten häpeän ja syyllisyyden tunteita. 

Toipuminen on kuitenkin mahdollista. Koe vertaistuen voima ja hae mukaan Naisten Linjan lähisuhteessa henkistä väkivaltaa kokeneille naisille suunnattuun verkkovertaisryhmään. Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä lähisuhteessa kokemaasi henkistä väkivaltaa ja toipua siitä. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja suojatulla alustalla, luottamuksella ja nimimerkkien takaa. Vertaisryhmän ohjaajina toimivat Rauni Kortesalmi ja Katja Orpana, joilla kummallakin on pitkä kokemus väkivaltatyön ja henkisen hyvinvoinnin tukemisen ammattilaisina. 

Ethän jää yksin, tukea on saatavilla. 

 

Verkkovertaisryhmät 2019

NAISTEN LINJA <3 TYTTÖJEN TALO
SEKSUAALISUUTTA LOUKKAAVAA VÄKIVALTAA KOKENEILLE NUORILLE NAISILLE SUUNNATTU VERKKOVERTAISRYHMÄ

Ryhmä alkaa 23.9.2019.

Onko joku sanoin tai teoin loukannut omia henkisen tai fyysisen koskemattomuuden rajojasi? Oletko joskus joutunut tekemään jotain, mitä et olisi halunnut tehdä? Haluaisitko olla osa ryhmää, jossa jaetaan omia kokemuksia ja tuetaan toisia lämpimässä ilmapiirissä?

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on väkivallan muoto, jolla tarkoitetaan esimerkiksi koskettelua, ahdistelua, häirintää, nimittelyä, raiskausta, painostamista tai pakottamista seksuaalisiin tekoihin. Seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta käytetään myös termejä seksuaaliväkivalta ja seksuaalinen väkivalta.

Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kohteeksi voivat joutua kaikki riippumatta sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Se voi tapahtua kotona, julkisella paikalla tai netissä. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ei välttämättä pidä sisällään fyysistä pahoinpitelyä tai jätä näkyviä merkkejä kehoon.

Sinä saat määritellä omat rajasi. Sinä saat myös määritellä, milloin ne on ylitetty. Kaikenlainen väkivalta jättää aina kokijaan jäljen ja saattaa aiheuttaa esimerkiksi häpeän ja syyllisyyden tunteita, ja siten myös kokemuksen salailua. Salaisuuden jakaminen on kuitenkin usein ensimmäinen askel toipumiseen.

Naisten Linja <3 Tyttöjen talo on seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneille nuorille naisille suunnattu verkkovertaisryhmä. Voit osallistua ryhmään, jos olet 18-29 -vuotias itsensä tytöksi tai naiseksi määrittelevä henkilö, joka on joskus kokenut seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa. Se on voinut tapahtua netissä, kotona tai julkisessa tilassa. Kaikki nämä teot ovat väärin kokijaa kohtaan.

Verkkovertaisryhmässä voit keskustella väkivaltakokemuksistasi ohjaajien sekä toisten väkivaltaa kokeneiden nuorten naisten kanssa. Ohjaajat ovat väkivaltatyön ammattilaisia Naisten Linjalta ja Helsingin Tyttöjen talosta. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja salatulla nettifoorumilla, joten keskustelu ei ole reaaliaikaista. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Ryhmässä ei kerrota tietoja kenenkään henkilöllisyydestä tai kotipaikkakunnasta.

Hakuaika ryhmään päättyy 13.9.2019. Ryhmään valittuihin otetaan yhteyttä puhelimitse syyskuun aikana. Ethän jää yksin, tukea on saatavilla!

Verkkovertaisryhmä naisparisuhteessa väkivaltaa kokeneille naisille

Ryhmä kokoontuu ajalla 8.4.-17.5.2019

Tulevana keväänä Naisten Linja järjestää verkkovertaisryhmän naisparisuhteessa väkivaltaa kohdanneille naiseksi itsensä määritteleville. Hakuaika ryhmään on 11.3.-31.3.2019.  Älä jää yksin väkivaltakokemuksesi kanssa, tule mukaan verkkovertaisryhmään!

Verkkovertaisryhmä alkaa 8.4. ja päättyy 17.5. Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalikasvattaja, seksuaalineuvoja Merja Rankinen ja sosiaalityöntekijä Noora Siivonen. Molemmat ohjaajilla on pitkä kokemus väkivaltatyöstä sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvistä teemoista.

Tutkimusten mukaan naisten mahdollisuus kohdata elämässään väkivaltaa tai sen uhkaa on suuri. Julkisessa tilassa, esimerkiksi kadulla koettu väkivalta tunnistetaan helpommin, mutta esimerkiksi perheessä tai parisuhteessa tapahtuva väkivalta jää piiloon. Lähisuhteessa koettu väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai vaikka kaikkia näitä.

Samaa sukupuolta olevien suhteissa tapahtuva väkivalta on yhtä yleistä kuin eri sukupuolta olevien parien kohdalla. Naisparisuhteissa tapahtuvaan väkivaltaan liittyy kuitenkin erityispiirteitä. Kynnys väkivallasta kertomiseen ja avun hakemiseen saattaa olla erityisen korkealla, varsinkin kun tukipalvelut ovat usein heteronormatiivisia. Samansukupuolisten suhteissa voi olla myös erityinen pelko leimatuksi tulemisesta, jos yhteisö ja lähipiiri eivät täysin hyväksy suhdetta.

Verkkovertaisryhmä tarjoaa tietoa väkivallasta ja tukea siitä toipumiseen. Verkkoryhmässä opit tunnistamaan väkivallan eri muotoja ja niiden vaikutuksia elämääsi. Ryhmässä käydään läpi erilaisista tapoja ja keinoja selviytyä ja toipua väkivallan vaikutuksista.  Lisäksi osallistujat saavat tietoa omista oikeuksistaan väkivaltaa kohdatessaan.

Voit osallistua ryhmään, jos olet itsesi naiseksi määrittelevä henkilö, joka on joskus kokenut naiskumppanin tekemää väkivaltaa. Väkivalta voi olla esimerkiksi henkistä, fyysistä, seksuaalisuutta loukkaavaa, taloudellista tai vainoamista. Kaikki nämä teot ovat väärin kokijaa kohtaan.

Verkkovertaisryhmässä jokainen osallistuja on mukana sekä jakamassa omia kokemuksiaan, että tukemassa samaa kokeneita. Verkkovertaistuki perustuu vertaisuuteen eli siihen, että kaikilla on yhteinen ymmärrys väkivallan jättämästä jäljestä elämäänsä ja yhteinen halu sekä jakaa kokemuksiaan että tukea samaa kokeneita.

Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi väkivaltaa ja toipua siitä verkkoryhmän avulla. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta. Ohjaajat antavat tietoa väkivallasta ja vastaavat turvallisuudestasi ryhmässä.

Ryhmään hakeminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva verkkolomake. Ryhmäkeskustelu tapahtuu Naisten Linjan salatulla keskustelufoorumilla, johon pääsevät vain ryhmään valitut ja ohjaajat. Hakijat haastatellaan puhelimitse ennen ryhmän alkua.

Vaikenemisen aika on ohi, tervetuloa ryhmään!

Haku on päättynyt.

Verkkovertaisryhmä henkistä väkivaltaa kokeneille naisille

Ryhmä kokoontuu ajalla 4.2.-15.3.2019

Henkinen väkivalta on vallankäyttöä, joka murentaa hiljalleen itseluottamuksesi.

Henkinen väkivalta voi olla aluksi vaikea tunnistaa. Se voi olla esimerkiksi kiristämistä, haukkumista, valehtelua tai painostamista. Myös itsemurhalla uhkailu voi olla henkistä väkivaltaa.

Ihmissuhteessa huomionosoitukset ja suhteelle omistautuminen tuntuvat alussa ihanalta. Jatkuva huomio voi kuitenkin muuttua ahdistavaksi mustasukkaisuudeksi ja omistautuminen kontrolliksi.

Riita muuttuu väkivallaksi siinä vaiheessa, kun et enää uskalla ilmaista mielipiteitäsi seurausten pelossa.


Henkinen väkivalta voi muuttaa sen miten näet itsesi ja maailman ympärilläsi ja rikkoa kykysi tulkita omia tunteitasi. Henkiseen väkivaltaan tulee suhtautua aina yhtä vakavasti kuin fyysiseenkin väkivaltaan.

Henkinen väkivalta voi olla monenlaista mitätöintiä ja nöyryyttämistä. Se jättää aina kokijaan jäljen ja aiheuttaa esimerkiksi häpeän sekä syyllisyyden tunteita. Pahimmillaan usko itseen ja omiin kykyihin alkaa murentua. Toipuminen on kuitenkin mahdollista! Koe vertaistuen voima, ja hae mukaan Naisten Linjan verkkovertaisryhmään henkistä väkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmän tavoitteena on jakaa kokemusten aiheuttamia ajatuksia ja tunteita sekä löytää yhdessä väkivallasta toipumista edistäviä keinoja.

Henkisen väkivallan haavoittavuus piilee siinä, että sen tunnistaminen ja todistaminen voi olla erityisen haastavaa. Verkkovertaisryhmässä voit keskustella kokemuksistasi ohjaajien sekä toisten samaa kokeneiden kanssa. Me Naisten Linjalla tiedämme, että vertaisuuteen perustuva tuki on monelle tärkeä osa omaa toipumisprosessia. Vertaisryhmässä voit jakaa anonyymisti juuri sen verran, kun koet sillä hetkellä hyväksi. Saat myös vastavuoroisesti olla toisille samankaltaisia asioita kokeneille tukena.

Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät Noora Siivonen ja Sonja Tihveräinen, joilla on monipuolinen kokemus väkivaltatyön ammattilaisina. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja salatulla nettifoorumilla. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin maailmaa tahansa.

Haku on päättynyt.

Menneet ryhmät 2018

 

NAISTEN LINJA <3 TYTTÖJEN TALO
VÄKIVALTAA KOKENEILLE NUORILLE NAISILLE SUUNNATTU VERKKOVERTAISRYHMÄ

Ryhmä kokoontuu ajalla 29.10.-30.11.

Onko sinusta joskus tuntunut siltä, että rajojasi ei ole kunnioitettu? Oletko joskus joutunut tekemään jotain, mitä et olisi halunnut tehdä? Onko joku joskus satuttanut sinua tai vaarantanut turvallisuutesi?

Sinä saat määritellä omat rajasi. Sinä saat myös määritellä, milloin ne on ylitetty. Kaikenlainen väkivalta jättää aina kokijaan jäljen ja saattaa aiheuttaa hänessä esimerkiksi häpeän ja syyllisyyden tunteita. Toipuminen vaatii salaisuuden jakamista.

Naisten Linja <3 Tyttöjen talo on väkivaltaa kokeneille nuorille naisille suunnattu verkkovertaisryhmä. Voit osallistua ryhmään, jos olet 18-29 -vuotias itsensä tytöksi tai naiseksi määrittelevä henkilö, joka on joskus kokenut väkivaltaa. Väkivalta voi olla esimerkiksi henkistä, fyysistä, seksuaalisuutta loukkaavaa, taloudellista tai vainoamista. Se voi tapahtua netissä, kotona tai julkisessa tilassa. Kaikki nämä teot ovat väärin kokijaa kohtaan.

Verkkovertaisryhmässä voit keskustella väkivaltakokemuksistasi ohjaajien sekä toisten väkivaltaa kokeneiden nuorten naisten kanssa. Ryhmää ohjaavat Naisten Linjan sosiaalityöntekijä Sonja Tihveräinen, Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyöntekijä Pia Tuovinen sekä vastaava seksuaaliväkivaltatyöntekijä Kristiina Hannila. Ohjaajat ovat väkivaltatyön ammattilaisia. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja salatulla nettifoorumilla, jossa keskustelu ei ole reaaliaikaista. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tai maailmaa tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta.

Naisten Linjan #MeToo -verkkovertaisryhmä seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, ahdistelua ja häirintää kokeneille naisille

Ryhmä kokoontuu ajalla 27.8.-12.10.2018

Oletko joskus kokenut seksuaalisuuttasi loukkaavaa väkivaltaa, ahdistelua tai häirintää?
Onko joku sanoin tai teoin loukannut omia henkisen tai fyysisen koskemattomuuden rajojasi?
Herättikö #MeToo-kampanja sinussa ajatuksia, joita haluaisit vielä käsitellä samaa kokeneiden kanssa?
Tuntuuko sinusta, että et ihan vielä uskaltanut tai pystynyt ottamaan omaa kokemustasi puheeksi?
Haluaisitko olla osa ryhmää, jossa sekä jaetaan omia kokemuksia että tuetaan toisia lämpimässä ilmapiirissä?

Viime syksynä alkanut #MeToo-kampanja perustui jaetulle kokemukselle siitä, että liian moni meistä on kokenut seksuaalisuuttaan loukkaavaa kaltoinkohtelua ja joutunut vaikenemaan siitä. Sinun kokemuksesi määrittelee sen, milloin omat rajasi on ylitetty. Jokainen seksuaalisuuttasi loukkaava teko on väärin, tapahtui se kotona, kadulla tai netissä. Tästä saa puhua.

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta haavoittaa hyvin intiimiä osaa ihmisestä. Myös siksi sen puheeksi ottaminen voi olla erityisen haastavaa. Moni kokee häpeää ja syyllisyyttä, vaikka vastuu väkivallasta ei ole ikinä kokijan. Omat rajat ylittävä kokemus jättää jäljen, mutta toipuminen on mahdollista. Me Naisten Linjalla tiedämme, että vertaisuuteen perustuva tuki on monelle tärkeä osa omaa toipumisprosessia. Vertaisryhmässä voit jakaa anonyymisti juuri sen verran, kun koet sillä hetkellä hyväksi. Saat myös vastavuoroisesti olla toisille samankaltaisia asioita kokeneille tukena.

Verkkovertaisryhmän ohjaajina toimivat Noora Siivonen, Merja Rankinen sekä Sonja Tihveräinen. Heillä on pitkä sekä monipuolinen kokemus väkivaltatyön ammattilaisina. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja salatulla nettifoorumilla, joten keskustelu ei ole reaaliaikaista. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tai maailmaa tahansa.

Ethän jää yksin, vaikenemisen aika on ohi!

Haku on päättynyt.

Naisten Linja <3 Tyttöjen talo
Parisuhteessaan väkivaltaa kokeneille nuorille naisille suunnattu verkkovertaisryhmä

Onko sinusta joskus tuntunut siltä, että rajojasi ei kunnioiteta parisuhteessasi? Oletko joskus joutunut tekemään jotain, mitä et olisi halunnut tehdä? Onko kumppani joskus satuttanut sinua tai vaarantanut turvallisuutesi?

Sinä saat määritellä omat rajasi. Sinä saat myös määritellä, milloin ne on ylitetty. Kaikenlainen väkivalta jättää aina kokijaan jäljen ja saattaa aiheuttaa hänessä esimerkiksi häpeän ja syyllisyyden tunteita. Toipuminen vaatii salaisuuden jakamista.

Naisten Linja <3 Tyttöjen talo on parisuhteessaan väkivaltaa kokeneille nuorille naisille suunnattu verkkovertaisryhmä. Voit osallistua ryhmään, jos olet 18-25 -vuotias itsensä tytöksi tai naiseksi määrittelevä henkilö, joka on joskus kokenut kumppanin tekemää väkivaltaa. Väkivalta voi olla esimerkiksi henkistä, fyysistä, seksuaalisuutta loukkaavaa, taloudellista tai vainoamista. Se voi tapahtua netissä, kotona tai julkisessa tilassa. Kaikki nämä teot ovat väärin kokijaa kohtaan.

Verkkovertaisryhmässä voit keskustella väkivaltakokemuksistasi ohjaajien sekä toisten väkivaltaa kokeneiden nuorten naisten kanssa. Ohjaajat ovat väkivaltatyön ammattilaisia Naisten Linjalta ja Tyttöjen talosta. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja salatulla nettifoorumilla, joten keskustelu ei ole reaaliaikaista. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta.

Hakuaika ryhmään on 17.10.-30.10.2017. Voit hakea mukaan alla olevasta linkistä. Ryhmään valittuihin otetaan yhteyttä puhelimitse marraskuun alussa. Ethän jää yksin, tukea on saatavilla!

Haku on päättynyt.

 

Vertaisryhmästä tukea ja voimaa – väkivaltaa kohdanneiden romaninaisten verkkovertaisryhmä aloittaa 23.10.

Joka puolella maailmaa naiset kohtaavat väkivaltaa parisuhteessa siitä yksinkertaisesta syystä, että he ovat naisia. Romaniyhteisöön kuuluminen ei tee poikkeusta.

Naisten Linja ja Romano Mission Naisten Kulma järjestävät internetissä turvallisen verkkoryhmän väkivaltaa kohdanneille romaninaisille. Ryhmän kautta saat vertaistukea, kuuntelijan kokemuksillesi sekä tietoa väkivallasta. Ryhmän ohjaajilla on romanikulttuurin tuntemusta ja he osaavat peilata ryhmässä jaettavia asioita ja kokemuksia romanikulttuurilähtöisesti.

Verkkovertaisryhmä alkaa maanantaina 23.10. ja päättyy perjantaina 24.11. Verkkovertaisryhmän ohjaajina toimivat Naisten Kulman palvelupäällikkö Jenny Penna ja Naisten Linjan vähemmistönaisten kohtaamaan väkivaltaan perehtynyt suunnittelija Pirkko Justander. Ohjaajat ovat ryhmässä omilla nimillään. Muut ryhmäläiset ovat nimimerkillä. Keskustelut ovat salaisia ja luottamuksellisia, eikä niitä säilytetä päättymisen jälkeen. Kukaan ulkopuolinen ei pääse keskusteluja näkemään. Itsestään ja omista väkivaltakokemuksista on hyvä kertoa niin, ettei ketään tunnisteta.

Ryhmä ei kokoonnu tiettyyn kelloaikaan tai tiettynä päivänä keskustelemaan vaan se toimii kuin päiväkirja. Voit käydä kirjoittamassa omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi mihin vuorokauden aikaan tahansa. Voit myös lukea toisten kirjoittamista asiaosta silloin, kun sinulle parhaiten sopii koko sen ajan, kun ryhmä on toiminnassa. Ohjaajat ovat ryhmässä apuna ja tukena.

Jos haluat tulla mukaan, täytä alla oleva hakemuslomake 18.10.2017 mennessä.

Ryhmään tulijoille lähetetään tarkat ja helpot ohjeet kirjautumisesta ja netin käytöstä 23.10. klo 12.00. Opastusta nettiryhmän käytöstä voit saada myös yksilöllisesti puhelimitse.

Tarkemmat tiedustelut pirkko.justander@naistenlinja.fi puh. 050 525 41 83 tai jenny.penna@naistenkulma.fi puh. 045 873 9990.

Haku on päättynyt.

 

Naisten Linjan ja Tukinaisen verkkovertaisryhmä parisuhteessaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneille naisille

Oletko nuorena tai aikuisena kokenut parisuhteessasi väkivaltaa, joka on loukannut seksuaalisuuttasi?

Naisten Linja ja Raiskauskriisikeskus Tukinainen järjestävät tänä keväänä yhteistyössä verkkovertaistukiryhmän seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneille naisille. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on monimuotoista kaltoinkohtelua, jossa seksuaalisen itsemäärämisoikeuden rajat ylitetään. Se on kaikkea halventamisesta ja nöyryyttämisestä painostamiseen ja raiskaukseen asti. Sinun kokemuksesi määrittelee sen, milloin omat rajasi on ylitetty.

Hakuaika ryhmään on 5. – 24.4.2017. Voit hakea mukaan ryhmään alla olevasta linkistä. Ryhmään valittuihin naisiin otetaan yhteyttä puhelimitse ennen vappua. Ethän jää yksin, tukea on saatavilla!

Verkkovertaisryhmä alkaa 9.5. ja loppuu 12.6.2017. Ryhmässä keskustellaan turvallisuudesta, luottamuksesta, väkivallan seurauksista ja siitä toipumisesta. Ryhmä tarjoaa tietoa ja tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa parisuhteessaan kokeneille naisille. Keskustelu tapahtuu turvallisella ja salatulla nettifoorumilla, joten keskustelu ei ole reaaliaikaista. Ryhmän ohjaajina toimivat Noora Siivonen Naisten Linjalta ja Virve Virta Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta. Molemmat ovat väkivaltatyön ammattilaisia.

Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi väkivaltaa ja toipua siitä verkkoryhmän avulla. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta. Ohjaajat antavat selkeitä ohjeita ja vastaavat turvallisuudestasi ryhmässä. Ryhmäkeskustelu toteutetaan Naisten Linjan salatulla keskustelufoorumilla, johon pääsevät vain ryhmään valitut ja ohjaajat.

Sydämellisesti tervetuloa jakamaan salaisuus!

Ryhmä on päättynyt.

Vertaisryhmästä tukea ja voimaa – Väkivaltaa kohdanneiden transfeminiinien verkkovertaisryhmä aloittaa helmikuussa 2017

Tulevana keväänä Naisten Linja ja Setan Transtukipiste järjestävät yhteistyössä verkkovertaisryhmän väkivaltaa kohdanneille transfeminiineille. Hakuaika ryhmään on 1.12.2016-22.1.2017.  Älä jää yksin väkivaltakokemuksesi kanssa, tule mukaan verkkovertaisryhmään!

Verkkovertaisryhmä alkaa 6.2. ja päättyy 17.3. Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalikasvattaja, seksuaalineuvoja Merja Rankinen Naisten Linjalta ja sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Maarit Huuska Setan Transtukipisteeltä. Molemmat ohjaajat ovat työskennelleet sukupuolen moninaisuuden parissa, lisäksi Merja Rankisella on pitkä kokemus väkivaltatyöstä.

Transfeminiinillä tarkoitetaan henkilöä, joka on syntymässä määritetty pojaksi, mutta tämä ei vastaa hänen kokemustaan sukupuolestaan. Itsensä voi määritellä esimerkiksi transnaiseksi tai muunsukupuoliseksi, joka tapauksessa identiteettiä määrittää feminiinisyys tai naiseus. Tutkimusten mukaan transfeminiinin mahdollisuus kohdata elämässään väkivaltaa tai sen uhkaa on suuri. Julkisessa tilassa, esimerkiksi kadulla koettu väkivalta tunnistetaan helpommin, mutta esimerkiksi perheessä tai parisuhteessa tapahtuva väkivalta jää piiloon. Koettu väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai vaikka kaikkia näitä. Väkivalta on voinut tapahtua parisuhteessa, perheessä, työpaikalla, julkisessa tilassa tai palvelujärjestelmän puitteissa.

Transfeminiineille räätälöity verkkovertaisryhmä tarjoaa tietoa ja tukea transfeminiineihin kohdistuvasta väkivallasta ja siitä toipumisesta. Verkkoryhmässä opit tunnistamaan väkivallan eri muotoja ja niiden vaikutuksia elämääsi. Ryhmässä käydään läpi erilaisista tapoja ja keinoja selviytyä ja toipua väkivallan vaikutuksista.  Lisäksi osallistujat saavat tietoa omista oikeuksistaan väkivaltaa kohdatessaan.

Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi väkivaltaa ja toipua siitä verkkoryhmän avulla. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta. Ohjaajat antavat selkeitä ohjeita ja vastaavat turvallisuudestasi ryhmässä.

Ryhmään hakeminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva verkkolomake. Ryhmään valituille ilmoitetaan valinnoista 27.1.2017. Ryhmäkeskustelu toteutetaan Naisten Linjan salatulla keskustelufoorumilla, johon pääsevät vain ryhmään valitut ja ohjaajat.

Vaikenemisen aika on ohi, tervetuloa ryhmään!

Ryhmä on pättynyt.

Henkinen väkivalta haavoittaa – Tule toipumaan Naisten Linjan henkisen väkivallan verkkovertaisryhmään!

Henkinen väkivalta liukuu elämään useimmiten pikkuhiljaa. Se voi olla kontrollointia, mustasukkaisuutta, vähättelyä, syyllistämistä, mitätöintiä, kiristämistä, valehtelua, painostamista, eristämistä, uhkailua. Käsittelemättä jäänyt henkisen väkivallan kokemus on raskas kantaa. Läheisen tekemä henkinen väkivalta viiltää syvältä ja jättää kokijaansa pitkäkestoisen jäljen.

Väkivaltakokemuksen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tänä syksynä Naisten Linja järjestää verkkovertaisryhmän parisuhteessa henkistä väkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmä tarjoaa tietoa ja tukea henkisestä väkivallasta toipumiseen.

Verkkovertaisryhmä alkaa 30.10.2016 ja päättyy perjantaina 9.12.2016. Ohjaajina toimivat sosiaalipsykologi Pia Puu Oksanen (VTM) ja henkiseen väkivaltaan erikoistunut tutkija ja itsemyötätunto-ohjaaja Elina Penttinen (YTT).

Naisten Linja verkkovertaisryhmä henkistä väkivaltaa kokeneille järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2015. Palautteessaan monet osallistujista kokivat tulleensa vihdoinkin kuulluiksi ja saivat apua muiden ryhmäläisten tarinoista ja kokemuksista. Vertaistuen ohella ryhmätoiminta lisäsi toiveikkuutta ja antoi uskoa tulevaisuuteen.

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Ryhmä on tarkoitettu parisuhteessa henkistä väkivaltaa kokeneille naisille. Tarkoituksena on käsitellä kokemuksia, muistoja ja myös tuoreita tilanteita. Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi henkistä väkivaltaa ja toipua siitä.

Mitä ryhmässä tehdään?

Verkkoryhmä tarjoaa tilan henkisen väkivallan kokemusten purkamiseen ja käsittelyyn ammattilaisten ohjaamassa keskustelussa. Kokemusten jakaminen saman kokeneen kanssa on tärkeä askel henkisestä väkivallasta toipumisessa. Ryhmäläiset pääsevät itse vaikuttamaan ryhmän teemoihin. Ryhmän tarkoituksena on tarjota voimia ja tukea henkisen väkivallan kokemusten työstämiseen. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista, siellä esiinnytään nimimerkeillä, eikä tarkempia tietoja esimerkiksi kotipaikkakunnasta kerrota. Ohjaajat antavat selkeitä ohjeita ja pyrkivät takaamaan turvallisuutesi ryhmässä.

Osana ohjaaja Elina Penttisen Haavoittuvuuden haltuunotto -tutkimushanketta ryhmän osallistujat voivat halutessaan osallistua voimaannuttavaan haastatteluun kokemastaan väkivallasta. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

 

Ryhmä on päättynyt.

Vertaisryhmästä tukea ja voimaa – Väkivaltaa kohdanneiden vammaisten naisten verkkovertaisryhmä aloittaa lokakuussa

Älä jää yksin väkivaltakokemuksesi kanssa! Tänä syksynä Naisten Linja järjestää verkkovertaisryhmän vammaisille/pitkäaikaissairaille väkivaltaa kohdanneille naisille. Hakuaika ryhmään on parhaillaan käynnissä.

Verkkovertaisryhmä alkaa keskiviikkona 26.10. 2016 ja päättyy keskiviikkona 30.11.2016. Ohjaajina toimivat KM/psykodraamaohjaaja Marja Pelkonen ja sosiaaliohjaaja Pirkko Justander. Molemmat ohjaajat ovat itse vammaisia naisia, Justander myös työskentelee naisten moninaisuustyön suunnittelijana Naisten Linjalla.

Toisin kuin luullaan, vammaisuus ei suojele naista väkivallalta. Pikemminkin päinvastoin. Tutkimusten mukaan vammaisen naisen mahdollisuus kohdata elämässään väkivaltaa tai sen uhkaa on monin verroin suurempi kuin vammattoman naisen. Vammassa tai sairaudessa voi olla joku piirre, kuten jatkuva riippuvuus toisen henkilön avusta, joka puolestaan altistaa väkivallalle.

Väkivalta voi olla auttamatta jättämistä, vähättelyä tai halventavaa puhetta. Kuntoutus- tai hoitotoimenpide voidaan tehdä tahallaan kivuliaasti. Muutakin fyysistä väkivaltaa voi esiintyä. Seksuaalista häirintää tai seksuaalista väkivaltaa voidaan naamioida ja piilottaa auttamiseksi tai avustamiseksi. Ystävyydestä tai rakkaudesta voidaan vaatia rahaa tai muuta taloudellista hyötyä siksi, että nainen on vammainen. Yhteiskunta on täynnä rakenteita, joiden väkivaltaisuutta ei edes tule ajatelleeksi. Lisäksi vammainen nainen ja väkivalta on tabu. Siitä ei uskalleta eikä haluta puhua.

Vaikenemisen aika on ohi! Verkkovertaisryhmä tarjoaa tietoa ja tukea vammaiseen naiseen kohdistuvasta väkivallasta ja siitä toipumisesta. Tarkoituksena on käsitellä osallistujien kokemuksia, muistoja ja myös tuoreita tilanteita. Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi väkivaltaa ja toipua siitä verkkoryhmän avulla.

Toiminta ryhmässä on luottamuksellista, siellä esiinnytään nimimerkeillä, eikä tarkempia tietoja esimerkiksi kotipaikkakunnasta kerrota. Ohjaajat antavat selkeitä ohjeita ja pyrkivät takaamaan turvallisuutesi ryhmässä.

Ryhmään hakeminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva verkkolomake. Hakuaika vammaisten/pitkäaikaissairaiden verkkovertaisryhmään on 26.9.- 24.10.2016. Ryhmään valituille ilmoitetaan valinnoista 25.10.

Ryhmä on päättynyt.